ஸ்ரீ ஹனுமத் ஜயந்தி

  0
  212

  இன்று உலகெங்கும் இந்து மத பக்தர்களால் ஸ்ரீ ஹனுமத் ஜயந்தி கொண்டாடப்படுகிறது. இந்நன்னாளில் வீர ஆஞ்சநேயரைப் பணிந்து போற்றுவோம். அவரது ஹனுமான் சாலீஸாவைப் பக்தியோடு பாராயணம் செய்தால் அனைத்துச் சங்கடங்களும் நீங்கும் என்பது நம்பிக்கை. இதை எழுதிய மகா ஞானி ஸ்ரீ துளஸிதாஸர். இவர் ராம, ஆஞ்சநேய தரிசனம் பெற்ற மகான்.

  வீட்டின் தூய்மையான இடத்தில் ஆஞ்சநேயர் படத்தின் முன்னால் இதை பாராயணம் செய்யலாம். பக்தியுடனும் அன்புடனும் ஹனுமன் சாலீஸாவைப் பாராயணம் செய்தால் அங்கே ஸ்ரீ ஹனுமானே சூட்சும வடிவில் எழுந்தருள்வான்.

  இயலாதவர்கள் ஸ்ரீராம நாமப் பாராயணமும் செய்யலாம்.

  ஹனுமான் ஜெயந்தி :- நாம் செய்ய வேண்டியது

  இன்று ஹனுமான் மற்றும் ராமபிரானை நினைத்து விரதம் இருப்பது மிகவம் நன்மை அளிக்கும் செயல் ஆகும். மேலும் ஹனுமான் மற்றும் பைரவரை வழிபடும் பக்தர்களை சனிபகவான் ஒன்றும் செய்ய மாட்டேன் என்று கூறியுள்ளார். முதல் யுகத்தில் அதாவது த்ரேத யுகத்தில் ஒரு நாள் வாயு புத்திரனின் மைந்தனாகிய ஹனுமனை சனி பகவான் பிடிக்கச் சென்றுள்ளாராம்.
  உடனே சனி பகவான் ஹனுமனது தலையில் அமர்ந்து கொண்டு உன்னை பிடிக்கப் போகிறேன் என்று கூறினாராம். அப்போது ஹனுமான் மிகப்பெரிய பாறைகளை தனது தலையில் ஒன்றன் மீது ஒன்றாக தூக்கி வைத்தாரம், பாரம் தாங்காத சனிபகவான் தன்னை விட்டு விடும் படி கேட்டுக் கொண்டாராம். ஹனுமனும் விட்டு விட்டார். ஆனாலும் சனிபகவான் கடமை தவறாதவர் அல்லவா ! மற்றொரு முறை மீண்டும் ஹனுமனை பிடிக்க வந்து ஹனுமனிடம் கேட்டார் , உன்னை எங்கிருந்து பிடிக்க வேண்டும் என்று ? அதற்கு ஹனுமான் முதலில் காலில் இருந்து பிடித்துக் கொள் என்றாராம். சனிபகவானும் அவரது காலைப் பிடிக்க செல்லும் பொது ஹனுமான் அவரை காலுக்கு கீழே வைத்து அழுத்த தொடங்கினாராம்.
  மீண்டும் சனிபகவான் தன்னை விட்டு விடும் படி கேட்டுக் கொண்டாராம். அதற்கு ஹனுமான் என் பக்தர்களையும், ராம பக்தர்களையும் ஒன்றும் செய்யக் கூடாது என்று சத்தியம் செய் என்றாராம். சத்தியம் வாங்கிக் கொண்டு சனிபகவானை விட்டாராம். எனவே ஆஞ்சநேயரையும் ராமரையும் இன்று வழிபாடு செய்யுங்கள். உளுந்து வடைகள், பாயாசம் செய்து படையல் இடுங்கள். நல்லதே நடக்கட்டும். மேலும் ஆஞ்சநேயருக்கு செவ்வாய் கிழமை தோறும் குங்குமம் அபிசேகம் மற்றும் வெண்ணை சாற்றுதல் மிகச் சிறப்பு. ஆஞ்சநேயரை வணங்கும் பொழுது முதலில் ஜெய் ஸ்ரீராம் என்று சொல்லி விட்டு பின்பு தான் அனுமன் பற்றி பாடல்கள், துதிகள் சொல்ல வேண்டும். ஏன் எனில் அந்த அளவுக்கு ராமர் மீது அவர் பற்று வைத்து உள்ளார். ஜெய் ஸ்ரீ ராம், ஜெய் ஆஞ்சநேயா.
  f07-sri-hanuman-jayanti

  ஹநுமான் சாலீஸா

  புத்தி ஹீன தனு ஜானி கே, ஸுமிரெள பவன குமார்|

  பல புத்தி வித்யா தேஹு மோஹிம், ஹரஹு கலேச விகார்||

  ஜய ஹனுமான் ஜ்ஞான குண ஸாகர|

  ஜய கபீஸ திஹுலோக உஜாகர||

  ஸ்ரீகுரு சரண் ஸரோஜ்ரஜ் நிஜ மன முகுர ஸுதார்

  பரணோம் ரகுவர விமல யச ஜோ தாயக பலசார்||

  ராமதூத அதுலித பலதாமா|

  அஞ்ஜனி புத்ர பவன ஸுத நாமா||

  மஹாவீர் விக்ரம பஜரங்கீ|

  குமதி நிவார ஸுமதி கே ஸங்கீ||

  கஞ்சன பரண விராஜ ஸுவேசா|

  கானன குண்டல குஞ்சித கேசா||

  ஹாத் வஜ்ர ஒள த்வாஜ விராஜை|

  காந்தே மூஞ்ஜ ஜனேவூ ஸாஜை||

  சங்கர ஸுவன கேசரி நந்தன|

  தேஜ ப்ராதப மஹா ஜகவந்தன||

  வித்யாவான் குணீ அதி சாதுர|

  ராம காஜ கரிபே கோ ஆதுர||

  ப்ரபு சரித்ர ஸுனிபே கோ ரஸியா|

  ராம லஷண ஸீதா மன பஸியா||

  ஸூக்ஷ்ம ரூபதரி ஸியஹிம் திக்காவா|

  விகட ரூப தரி லங்க ஜராவா||

  பீம ரூப தரி அஸுர ஸங்ஹாரே |

  ராமசந்த்ர கே காஜ ஸ(ம்)வாரே ||

  லாய ஸஜீவந லகந ஜியாயே |

  ஸ்ரீ ரகுபீர ஹரஷி உர லாயே ||

  ரகுபதி கீந்ஹீ பஹுத படாஈ |

  தும மம ப்ரிய பரதஹீ ஸம பாஈ ||

  ஸஹஸ பதந தும்ஹரோ ஜஸ காவை(ம்) |

  அஸ கஹி ஸ்ரீபதி கந்ட லகாவை(ம்) ||

  ஸநகாதிக ப்ரஹ்மாதி முநீஸா |

  நாரத ஸாரத ஸஹித அஹீஸா ||

  ஜம குபேர திக்பால ஜஹா(ம்) தே |

  கபி கோபித கஹி ஸகே கஹா(ம்) தே ||

  தும உபகார ஸுக்ரீவஹி(ம்) கீந்ஹா |

  ராம மிலாய ராஜ பத தீந்ஹா ||

  தும்ஹரோ மந்தர பிபீஷந மாநா |

  லங்கேஸ்’வர ப ஏ ஸப ஜக ஜாநா ||

  ஜுக ஸஹஸ்ர ஜோஜந பர பாநூ |

  லீல்யோ தாஹி மதுர பல ஜாநூ ||

  ப்ரபு முத்ரிகா மேலி முக மாஹீ(ம்) |

  ஜலதி லாங்கி கயே அசரஜ நாஹீ(ம்) ||

  துர்கம காஜ ஜகத கே ஜேதே |

  ஸுகம அநுக்ரஹ தும்ஹரே தேதே ||

  ராம துஆரே தும ரகவாரே |

  ஹோத ந ஆஜ்ஞாயா பிநு பைஸாரே ||

  ஸப ஸுக லஹை தும்ஹாரீஸரநா |

  தும ரச்சக காஹூ கோ டர நா ||

  ஆபந தேஜ ஸம்ஹாரோ ஆபை |

  தீநோ(ம்) லோக ஹா(ந்)க தே கா(ம்)பை ||

  பூத பிஸாச நிகட நஹி(ம்) ஆவை |

  மஹாபீர ஜப நாம ஸுநாவை ||

  நாஸை ரோக ஹரை ஸப பீரா |

  ஜபத நிரந்தர ஹநுமத பீரா ||

  ஸங்கட தே ஹநுமாந சுடாவை |

  மந க்ரம பசந த்யாந ஜோ லாவை ||

  ஸப பர ராம் தபஸ்வீ ராஜா |

  திந கே காஜ ஸகல தும ஸாஜா ||

  ஔர மநோரத ஜோ கோஇ லாவை |

  ஸோஇ அமித ஜீவந பல பாவை ||

  சாரோ(ம்) ஜுக பரதாப தும்ஹாரா |

  ஹை பரஸித்த ஜகத உஜியாரா ||

  ஸாது ஸந்த கே தும ரகவாரே |

  அஸுர நிகந்தந ராம துலாரே ||

  அஷ்ட ஸித்தி நௌ நிதி கே தாதா |

  அஸ் பர தீந ஜாநகீ மாதா ||

  ராம ரஸாயந தும்ஹரே பாஸா |

  ஸதா ரஹோ ரகுபதி கே தாஸா ||

  தும்ஹரே பஜந ராம கோ பாவை |

  ஜநம ஜநம கே துக பிஸராவை ||

  அந்த கால ரகுபர புர ஜாஈ |

  ஜஹா(ம்) ஜந்ம ஹரி-பக்த கஹாஈ ||

  ஔர தேவதா சித்த ந தர ஈ |

  ஹனுமத ஸேஇ ஸர்ப ஸுக கர ஈ ||

  ஸங்கட கடை மிடை ஸப பீரா |

  ஜோ ஸுமிரை ஹநுமத பல பீரா ||

  ஜை ஜை ஜை ஹநுமாந கோஸா ஈ(ம்) |

  க்ருபா கரஹு குரு தேவ கீ நாஈ(ம்) ||

  ஜோ ஸத பார பாட கர கோஈ |

  சூடஹி பந்தி மஹா ஸுக ஹோஈ ||

  ஜோ யஹ படை ஹநுமாந சாலீஸா |

  ஹோய ஸித்தி ஸாகீ கௌரீஸா ||

  துளஸீதாஸ ஸதா ஹரி சேரா |

  கீஜை நாத ஹ்ருதய மஹ(ம்) டேரா ||

  பவந தநய ஸங்கட ஹரந , மங்கல மூரதி ரூப |

  ராம லஷந ஸீதா ஸஹித, ஹ்ருதய பஸஹு ஸுர பூப ||

  *******

  ஸ்ரீ ஹனுமான்

  ஸ்ரீ ஆஞ்சநேய காயத்ரி

  ஓம் ராமதூதாய வித்மஹே

  அஞ்ஜனீ புத்ராய தீமஹி

  தந்நோ மாருதி ப்ரசோதயாத்

  ****

  ஓம் ஆஞ்சநேயாய வித்மஹே

  ராமதூதாய தீமஹி

  தந்நோ ஹனுமத் ப்ரசோதயாத்

   

  NO COMMENTS

  LEAVE A REPLY